تماس با ما
پل های ارتباطی با سامانه تبلیغات متمرکز گروه سایت های قاره

شمارهای تماس شرکت:

روابط عمومی :26315237

واحد بازاریابی :26315238

واحد آگهی ها :26315239

بخش ادز قاره :26315240

امور مالی :22306749

بخش طراحی :22306743

www.gharreh.com

info@gharreh.com

پشتیبانان ساعات غیر اداری :

خانم باطبی :09337988901

آقای کیا :09192222360

سامانه پیام کوتاه :1000606060

کلیه خطوط شرکت قابلیت دریافت فکس را نیز دارا می باشند .